Құрылым

Кәсіпорынның Астана, Жезқазған және Байқоңыр қалаларында Өкілдіктері бар. Жезқазған және Байқоңыр қалаларында аттестациядан өткен химия-экологиялвқ зертханалар жұмыс істейді.

Экологиялық бағдарламалар бөлімі 

Бөлім кәсіпорынның негізгі құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Ғарыш қызметі саласында қоршаған ортаны қорғау, табиғат пайдалану және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытындағы бағдарламалар мен жобаларды әзірлеу мен іске асыру жұмыстарын жүргізеді:

— ғарыш қызметінің экологиялық тәуекел мәселелері зерттеу және табиғи экожүйелердің оның әсеріне қарсы тұрақтылығына баға беру;

— «Байқоңыр» ғарыш айлағынан зымыран-тасығыштардың штаттық және апаттық ұшырылымдарының Қазақстан Республикасының қоршаған ортасына тигізетін әсерін зерттеу және бағалау;

— көзделген шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға тигізетін әсерін бағалау;

— Қазақстанның ғарыштық-зымыран қызметінің әсеріне түскен аймақтарына экологиялық мониторинг жүргізу және «Байқоңыр» ғарыш айлағының орналасу ауданы мен зымыран-тасығыштардың ажырайтын бөліктерінің құлау аудандарындағы зымыран-тасығыштардың ұшырылымдарын әзірлеу және жүзеге асыру процестерін экологиялық сүйемелдеу.

Бөлім екі сектордан құрылған:

— экологиялық жобалар секторы;

— экологиялық нормалау секторы.

Медициналық бағдарламалар бөлімі

Медициналық бағдарламалар бөлімі ғарыштық-зымыран қызметінің әсер ету аймақтарында тіршілік ортасына санитарлық-гтгтеналық сипаттама жасау және халықтың денсаулық күйіне баға беру жөніндегі бағдарламалар мен жобаларды әзірлеу мәселелерімен айналысады:

— елдімекендердің қоршаған орта нысандарының зымыран отынының компоненттері мен олардың туынды заттарымен ластануына баға беру;

— «Байқоңыр» кешенінің нысандарына іргелес орналасқан аудандардың, сондай-ақ ұшу трассалары мен зымыран-тасығыштардың апатқа ұшырау аудандарындағы тұрғын халқының денсаулық күйін кешенді зерттеу және мониторинг жүргізу;

— ғарыштық-зымыран қызметінің әсеріне түскен аймақтардың тұрғын халқының денсаулық күйін талдау және болжамдау;

— ғарыш қызметінің қоршаған ортаға тигізетін жағымсыз әсерін азайту бойынша нормативтік-әдістемелік жобалар мен іс-шаралар кешенін әзірлеу;

— тіршілік ортасы факторларының тұрғындардың денсаулығына тигізетін жағымсыз әсерінің алдын-алу және азайту бойынша ұйымдастыру және емдік-профилактикалық, санитарлық-эпидемиологиялық шаралар кешенін әзірлеу.

ГАЖ бөлімі

Геоақпараттық жүйелер бөлімі келесі түрдегі жұмыстарды жүзеге асырады:

— алынған деректерді жинақтау, өңдеу және талдау;

— геоақпараттық жүйелерді әзірлеу және ендіру;

— «Байқоңыр» ғарыш айлағының орналасу ауданына, зымыран-тасығыштардың ажырайтын бөліктерінің құлау аудандарына экологиялық мониторинг жүргізудің; нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік-әдістемелік құжаттардың; ғарыштық-зымыран қызметінің әсеріне түскен аймақтарда тұратын халықтың санитарлық-эпидемиологиялық күйінің деректер қорын құру;

— деректерді өңдеу нәтижелерін ұсыну;

—цифрлық тақырыптық карталарды құру.

«Инфракос-Экос-Аналитика» аналитикалық зертханасы

«Инфракос-Экос-Аналитика» аналитикалық зертханасы 2002 жылы, «Байқоңыр» ғарыш айлағы қызметінің жағымсыз факторларының әсеріне түскен аймақтардағы қоршаған орта нысандарына экологиялық бақылау жүргізу мақсатында құрылған. Зертхана ҚР СТ ИСО/МЭК 17025-2007 (03.12.2010 ж. № КZ.И.02.1052, өзгертілген күні 13.04.2012 г.) сәйкес аккредитациядан өткен.

Зертхана «Байқоңыр» кешенінің ғарыштық-зымыран қызметінің әсеріне түскен аймақтардағы қоршаған орта нысандарына зымыран отынының компоненттері мен олардың ыдырау мен химиялық өзгеру өнімдеріне қатысты талдау жүргізеді.

Зертхана заманауи аналитикалық жабдықтар мен аспаптармен, өлшеу құралдарымен, сынамаларды алу, тасымалдау және сақтау құралдарымен жабдықталған.

Зертхана қызметкерлері біліктілігі мен кәсіби шеберлігін көтеру үшін жыл сайын біліктілігін көтеру және техникалық реттеу, метрология және менеджмент жүйелері бойынша курстарға жіберіліп отырады.

Қоршаған орта нысандарын сынаудың жоғары сапасына кепілдік беру, зертхананың техникалық деңгейін арттыру, бақылаудың жаңа әдістерін ендіру, қолданыстағы жабдықтар мен өлшеу құралдарының атаулығын кеңейту бойынша үнемі түрде жұмыс жүргізіліп отырады.