Монографий

Топырақтағы зымыран отынының компоненттерін уытсыздандыру / ред. Ж. Жұбатов, К.Т. Арынов, А.Д. Товасаров. – Алматы, 2016. – 298 б.

Монография «Қазақстан Республикасы аумағының ғарыштық-зымыран қызметінің әсеріне қарсы экологиялық тұрақтылық критерийлері жүйесі» Алматы, 2008 ж. Жұбатов Ж.

Экологическая безопасность деятельности космодрома «Байконур» Под редакцией доктора технических наук, академика МАНЭБ , Ж.Жубатов

«Гигиеническое регламентирование производных 1,1-диметилгидразина в почве» В.А.Козловский , Т.А.Мусабаев, Ж. Жубатов // Справочное пособие. – Изд. – Алматы, 2013. – 264 с.

Ж. Жұбатов, Б.Н. Кеңесов, А.Д. Тауасаров, В.А. Козловский, С.Е. Батырбекова / ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д., проф. М.Қ. Наурызбаевтың ред. Байқоңыр ғарыш айлағының ғарыштық-зымыран қызметін экологиялық нормалау жүйесі – Алматы, 2017. – 146 б.