Монографиялар

Зымыран тасығыштардың апат аудандарына іргелес аумақтардағы қоғамдық денсаулықты кешенді бағалау: монография / В.А. Козловский, А.П. Позднякова, М.К. Амрин, Д.М. Асқаров. – Алматы, 2020. – 304 б.

Әдістемелік тәсілдер жедел тексерулер жүргізуге авариялық құлау ауданында ғарыштық мақсаттағы зымырандар– Алматы, 2020. – 192 б.

Зымыран отынының компоненттерін топырақта детоксикациялау / ред. Ж.Жұбатова, Қ.Т. Арынова, А.Д. Товасаров. – Алматы, 2016 .– 298 б.

Монография «Зымыран -ғарыштық қызметтің әсеріне Қазақстан Республикасы экологиялық тұрақтылығының критерийлер жүйесі» Алматы, 2008 Жұбатов Ж.

Байқоңыр ғарыш айлағы қызметінің экологиялық қауіпсіздігі./ Под ред. д.т.н., академика МАНЭБ Ж. Жубатова. Изд. – Алматы, 2011. – 555 б.

«Гигиеническое регламентирование производных 1,1-диметилгидразина в почве» В.А.Козловский , Т.А.Мусабаев, Ж. Жубатов // Справочное пособие. – Изд. – Алматы, 2013. – 264 с.

Ж. Жұбатов, Б.Н. Кеңесов, А.Д. Тауасаров, В.А. Козловский, С.Е. Батырбекова / ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д., проф. М.Қ. Наурызбаевтың ред. Байқоңыр ғарыш айлағының ғарыштық-зымыран қызметін экологиялық нормалау жүйесі – Алматы, 2017. – 146 б.