Монографий

ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛДЕР ЖЕДЕЛ ТЕКСЕРУЛЕР ЖҮРГІЗУГЕ АВАРИЯЛЫҚ ҚҰЛАУ АУДАНЫНДА ҒАРЫШТЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ЗЫМЫРАНДАР Под редакцией доктора технических наук, МАНЭБ академигі Ж. Жұбатов

Экологическая безопасность деятельности космодрома «Байконур» Под редакцией доктора технических наук, академика МАНЭБ , Ж.Жубатов

«Гигиеническое регламентирование производных 1,1-диметилгидразина в почве» В.А.Козловский , Т.А.Мусабаев, Ж. Жубатов // Справочное пособие. – Изд. – Алматы, 2013. – 264 с.

Ж. Жұбатов, Б.Н. Кеңесов, А.Д. Тауасаров, В.А. Козловский, С.Е. Батырбекова / ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д., проф. М.Қ. Наурызбаевтың ред. Байқоңыр ғарыш айлағының ғарыштық-зымыран қызметін экологиялық нормалау жүйесі – Алматы, 2017. – 146 б.